Privacy Statement

Het komt voor dat wij persoonsgegevens, zoals naam, privé- of zakenadres en/of e-mailadres, nodig hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om offertes/brochures en/of gebruiksaanwijzingen danwel nieuwsbrieven of serviceberichten te kunnen versturen of producten af te kunnen leveren. 

Wij behandelen uw gegevens zeer zorgvuldig conform de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. U kunt uw rechten verkregen uit de wet bescherming persoonsgegevens lezen op rijksoverheid.nl.

Uw persoonlijke informatie wordt intern gekopieerd, gebruikt en opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden NIET geopenbaard aan derden, tenzij dit of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd of bij wet is vereist.

U heeft ten alle tijden het recht om uw geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. U kunt dit aanvragen via de contactpagina. Wij zullen dan contact met u opnemen omtrent deze wens. 

Gebruikers reacties

Walhout is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van de onderneming stuurt te controleren. U garandeert dat informatie en bestanden welke naar ons worden verzonden en alle reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website of per e-mail naar de onderneming verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling. 

Informatie of reacties zullen als nietvertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie of geeft u Walhout een onbeperkte en onherroepbare licentie dergelijke informatie of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, openbaar te maken, aan te passen en te verzenden. De onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie te gebruiken op iedere door de onderneming wenselijk geachte wijze.

Cookies

Onze website zelf maakt geen gebruik van Cookies. Dit vanwege de juridische problemen welke ontstaan uit de  cookie wetgeving (2012/2013). 

Wel plaatst google een cookie op uw computer voor analyses van zoekgedrag tot het vinden van uw oplossing. Met deze informatie verbeteren wij en Google uw online beleving vanaf het starten van uw browse sessie tot het in ontvangst nemen van uw gevonden en aangekochte product.

Ook plaatst Addthis een cookie op uw computer zodat u eenvoudig content kunt delen via uw favoriete sociale media. 

Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u via de contactpagina een vraag stellen.